Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg

LET OP: wij werken aan het herzien en actualiseren van de informatie op www.ddjgz.nl. Kunt u informatie niet vinden of heeft u vragen? Neem contact op met Jan van den Brule via jvdbrule@ncj.nl.

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) werkt met een Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ).  Het DD JGZ zorgt voor een uniforme manier van werken en registreren. Hierdoor worden de werkprocessen beter gevolgd, is het dossier beter leesbaar en wordt de overdracht van dossiers verbeterd.

Artsen, verpleegkundigen en assistenten in de Jeugdgezondheidszorg voegen informatie toe aan het DD JGZ. Zij doen dit voor de kinderen die zij in zorg hebben. Geanonimiseerd en op geaggregeerd   niveau, worden de gegevens uit het DD JGZ ook gebruikt door de JGZ-organisatie en aangeleverd aan de Inspectie voor de Volksgezondheid en bijvoorbeeld de gemeente. Omdat het DD JGZ een medisch dossier is, mogen de gegevens over individuele kinderen alleen door de direct betrokken JGZ-zorgverleners worden ingezien. Op deze website vindt u informatie over de achtergronden en het gebruik van het DD JGZ en informatie over de rechten van kinderen en hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders/verzorgers).