Wie gebruiken het?

Het DD JGZ is een medisch dossier en wordt gebruikt door artsen, verpleegkundigen en assistenten die werkzaam zijn in de jeugdgezondheidszorg. Zij voegen gegevens toe aan het dossier. Het dossier van een kind mag alleen ingezien worden door de zorgverlener die het kind in zorg heeft.


De gegevens uit de dossiers worden door de JGZ-organisaties ook gebruikt om rapportages op te stellen. Deze rapporten worden bijvoorbeeld gebruikt om gemeenten en de Inspectie voor de Volksgezondheid te informeren over de jeugd, of om de JGZ-werkzaamheden (financieel) te verantwoorden. Deze rapportages zijn volledig geanonimiseerd; het is onmogelijk de informatie uit een rapport te herleiden naar een individueel kind.

Wie is de eigenaar van het dossier?
Het dossier kent geen eigenaar, in de zin dat niemand het dossier als zijn persoonlijk bezit kan opeisen. Het dossier kent wel een inhoudelijk verantwoordelijke en juridisch verantwoordelijke: de begeleidende professional is inhoudelijk verantwoordelijk en de JGZ-organisatie is juridisch verantwoordelijk voor het DD JGZ.
Ouders en kinderen hebben bepaalde zeggenschapsrechten met betrekking tot het dossier en hen wordt voor verschillende zaken toestemming gevraagd: overdracht naar een andere JGZ-organisatie, gegevensverstrekking aan derden, bijvoorbeeld de kinderarts, en het gebruik van de gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie vindt u bij: Rechten van ouders en kinderen

Wie gebruiken het digitaal dossier niet?
Het DD JGZ wordt uitsluitend gebruikt binnen de jeugdgezondheidszorg. Het is dus niet toegankelijk voor andere zorg- of hulpverleners of instanties zoals samenwerkingspartners in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG-partners) huisartsen, ziekenhuizen, scholen, gemeenten, jeugdzorg, politie, justitie, zorgverzekeraars of andere personen en instanties. Ook niet als zij bij de zorg voor het kind betrokken zijn.

 

Wilt u meer weten?

  • Alle organisaties voor jeugdgezondheidszorg gaan het DD JGZ in gebruik nemen. Consultatiebureaus vindt u via kiesbeter.nl en GGD’en via ggd.nl.
  • Zorgverleners zijn wettelijk verplicht een medisch dossier bij te houden. Dat bepaalt de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).