Wat staat er in?

Het DD JGZ vermeldt gegevens over de gezondheid en ontwikkeling van kinderen, het gezin en de omgeving waarin zij opgroeien. Wat dat precies is, komt voor het grootste deel voort uit het zogeheten ABC-rapport (Activiteiten Basistakenpakket JGZ per Contactmoment ). Daarin staat beschreven staat wat de JGZ in elk contactmoment (dat is elk contact dat een kind heeft met consultatiebureau of schoolarts) met het kind zou moeten onderzoeken om haar publieke gezondheidstaak uit te kunnen voeren. De arts, verpleegkundige en assistent vermelden hun bevindingen die nodig zijn om de gezondheid en ontwikkeling van het kind te volgen. De zorgverlener  noteert standaardgegevens, zoals lengte en gewicht, en zaken die op die leeftijd van het kind belangrijk zijn voor de ontwikkeling. De arts of verpleegkundige beoordeelt vanuit zijn kennis en ervaring of er een aspect van de ontwikkeling van een kind is dat meer aandacht nodig heeft. In dat geval noteert de zorgverlener deze bevinding.


Basisdataset JGZ (BDS)
Bij het registeren van gegevens in het DD JGZ hanteert de JGZ de Basisdataset (BDS) JGZ.  Dit is een lijst waarin items zijn opgenomen waarover de JGZ iets kan vermelden in het dossier. De lijst bevat items die voor de hand liggen en die voor elk kind worden ingevuld (bijvoorbeeld lengte en gewicht), maar ook minder voor de hand liggende items,  die alleen worden ingevuld als de zorgverlener daar aanleiding toe ziet. Het inmiddels veel besproken item ‘schaamhaargroei’ is een voorbeeld van die laatste categorie. Bij de meeste kinderen wordt daar niets over genoteerd, maar wanneer er bijvoorbeeld aanwijzingen zijn voor een afwijkende hormoonhuishouding bij een kind, kan de zorgverlener bij het item schaamhaargroei een registratie maken. Voor dat betreffende kind is het dan een relevante registratie in zijn of haar medisch dossier. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor items over de gezinssituatie. Omdat het voor ouders niet altijd duidelijk wat genoteerd wordt en waarom, is het belangrijk dat zij weten wat hun rechten zijn als het gaat om inzage en eventuele correcties in het dossier. Zie: Rechten van ouders en kinderen

Overige items in het dossier
Naast de BDS-items kunnen JGZ-organisaties ook andere zaken opnemen in het DD JGZ. Ook de resultaten of uitkomsten van een door het kind of zijn ouders ingevulde vragenlijsten zijn daarvan voorbeelden. Hoe het medisch dossier eruit ziet en wat de precieze invulling van het dossier is, inclusief eventuele uitbreidingen op de BDS, is de verantwoordelijkheid van iedere individuele JGZ-organisatie. Meer informatie over hoe ouders inzage in het dossier kunnen krijgen,  vindt u bij: Rechten van ouders en kinderen

 

Wilt u meer weten over de Basisdataset JGZ?