Rechten

Rechten van ouders en kinderen

Het digitaal dossier van een kind bevat naast medische gegevens soms gegevens die de persoonlijke levenssfeer van een kind en een gezin betreffen. De JGZ heeft een publieke taak die voor een belangrijk deel gericht is op de universele rechten van het kind en de wens om ieder kind in Nederland de kans te geven gezond op te groeien. Voor ouders is het belangrijk te weten wat hun rechten zijn als het gaat om het dossier van hun kind.


Bij kinderen tot 12 jaar hebben ouders het volledige inzagerecht om het dossier van hun kind in te zien en zij mogen om een correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens in het dossier vragen.

Kinderen vanaf 12 jaar hebben inzagerecht en mogen hun eigen dossier inzien en mogen om een correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens in het dossier vragen .

Kinderen tussen 12 en 16 jaar moeten hun ouders toestemming geven wanneer zij het dossier willen inzien

Jongeren vanaf de leeftijd van 16 jaar hebben alleen zelf volledig inzagerecht en zij mogen om een correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens in het dossier vragen.

Ouders kunnen bij bezoek aan het consultatiebureau of schoolarts altijd vragen wat de arts of verpleegkundige in het dossier noteert en meekijken – als dat niet standaard gebeurt – in het dossier van hun kind. Als ouders iets niet begrijpen, hebben ze het recht daarover uitleg te krijgen. Buiten de consulten om kunnen ouders altijd een verzoek indienen bij de JGZ-organisatie waar hun kind in zorg is. De procedures voor inzage verschillen per organisatie.