Wat is het?

De Jeugdgezondheidszorg volgt al ruim 100 jaar de gezondheid en ontwikkeling van alle kinderen in Nederland. Gegevens die van belang zijn voor de ontwikkeling en gezondheid van een kind, worden door de zorgverlener (arts, verpleegkundige of assistent) genoteerd in een medisch dossier, zoals dat verplicht is gesteld in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO ). In de Jeugdgezondheidszorg is het sinds 2010 op basis van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) wettelijk verplicht dit digitaal te doen. Bijna alle huisartsen en  ziekenhuizen werken ook met een digitaal dossier. Het dossier wordt bewaard tot 15 jaar na het einde van de behandelrelatie. Ook dit is bepaald in de WGBO. Concreet betekent dit dat de JGZ de dossiers bewaart totdat iemand 34 jaar is geworden.


Wat zijn de voordelen van een digitaal dossier?
Gegevens kunnen beter worden overgedragen, bijvoorbeeld doordat digitale dossiers beter leesbaar zijn dan handgeschreven dossiers. Dat is belangrijk, want kinderen verhuizen soms of krijgen binnen de JGZ-organisatie een andere arts of verpleegkundige. Bovendien ligt vast wat in het DD JGZ kan worden geregistreerd. Een ander belangrijk voordeel van een digitaal dossier, is dat het er voor zorgt dat de zorgverlener het afgesproken proces volgt. Doordat het met een digitaal systeem makkelijker is om te onderzoeken of alle afgesproken stappen genomen zijn, wordt de zorg voor het kind verbeterd.

 

Wilt u meer weten over het digitaal dossier?

  • De digitalisering van het dossier is een gezamenlijke activiteit van GGD Nederland, ActiZ, VNG en het ministerie van VWS.
  • Het DD JGZ wordt ingevoerd door GGD'en, samenwerkend binnen GGD Nederland, en zorgorganisaties samenwerkend binnen ActiZ.
  • Gemeenten zijn opdrachtgevers en financiers van jeugdgezondheidszorg, samenwerkend binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten.