Wie zijn betrokken

Wie zijn betrokken

Verschillende organisaties zijn betrokken bij de invoering en het gebruik van het DD JGZ. U kunt hier kiezen wie u verder informeert:

Zorgontvanger
Bent u cliënt van de jeugdgezondheidszorg, neemt u dan voor meer informatie contact op met het consultatiebureau of de GGD waar uw kind in zorg is. Uw arts of verpleegkundige kan u nader informeren. Zoek uw consultatiebureau op Kiesbeter.nl of uw GGD op de website van GGD Nederland.

Zorgverlener
Werkt u als arts, verpleegkundige of assistent in de jeugdgezondheidszorg, neem dan voor meer informatie over het gebruik van het DD JGZ contact op met uw leidinggevende.

Anders
Bent u op een andere wijze betrokken bij of geïnteresseerd in het DD JGZ, neem dan contact op met een van de organisaties die betrokken zijn bij de invoering.

Mist u iets?
Heeft u vragen over deze website of mist u iets, laat het ons weten.