Wat staat er in

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ondersteunt jeugdigen en hun ouders/verzorgers bij gezond opgroeien, gezondheidsbedreigingen, ziekten en ontwikkelingsproblematiek. De professionals van de JGZ werken volgens het Basispakket JGZ. Het Basispakket beschrijft welke activiteiten de JGZ iedere jeugdige van 0 tot 18 jaar in Nederland moet aanbieden. De JGZ kan op deze manier de gezondheid en ontwikkeling van iedere jeugdige bijhouden en noteren in het DD JGZ.

Activiteiten Jeugdgezondheidszorg
Door jeugdigen regelmatig uit te nodigen kan de JGZ-professional de activiteiten van het Basispakket JGZ uitvoeren. In het eerste levensjaar van de jeugdige gebeurt dit gemiddeld acht keer, omdat de groei en ontwikkeling dan snel gaat. Naarmate de jeugdige ouder wordt neemt de frequentie van het contact met de JGZ af. Tijdens de contacten met ouders/verzorgers en jeugdigen kijkt de JGZ-professional hoe het met de gezondheid en ontwikkeling van de jeugdige gaat en of de jeugdige/ouders/verzorgers vragen hebben. Bij elk bezoek aan de JGZ komen er verschillende onderwerpen in het gesprek aan de orde die voor de gezondheid en ontwikkeling van de jeugdige op dat moment van belang zijn. De JGZ-professional doet ook onderzoek naar bijvoorbeeld ogen, oren en ontwikkeling, afhankelijk van de leeftijd van de jeugdige. Daarnaast vraagt de JGZ-professional aan ouders/verzorgers hoe het met hen gaat en bespreekt of er situaties spelen die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling en opvoeding van de jeugdige. Voorbeelden hiervan zijn een ziekte van de ouder/verzorger, echtscheiding en werkeloosheid van de ouder/verzorger. Indien dit het geval is kan de JGZ-professional samen met de ouder/verzorger bespreken in hoeverre ondersteuning wenselijk is.

Overzicht gezondheid en ontwikkeling
Aan de hand van de informatie die de ouder/verzorger/jeugdige geeft en bevindingen bij onderzoek, beoordeelt de JGZ-professional vanuit zijn kennis en ervaring de gezondheid en ontwikkeling van de jeugdige. Hierbij kijkt de JGZ-professional of de ontwikkeling in lijn is met wat verwacht wordt bij de desbetreffende jeugdige en of de ontwikkeling vergelijkbaar is met leeftijdsgenoten, zodat tijdig een eventuele ontwikkelingsachterstand gesignaleerd kan worden. De JGZ-professional noteert deze bevindingen, en eventuele afspraken met ouders/verzorgers, in het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ). Het DD JGZ geeft zo in de loop van de tijd een overzicht over de gezondheid en ontwikkeling van de jeugdige. In het DD JGZ wordt ook genoteerd welke vaccinaties een jeugdige heeft gekregen en worden bijvoorbeeld verwijsbrieven naar een specialist toegevoegd.

Transparant
De JGZ-professional is transparant naar ouders/verzorgers/jeugdige. Dit betekent dat hij/zij tijdens het contact met ouders/verzorgers/jeugdige bespreekt wat de bevindingen zijn en wat hij/zij noteert in het DD JGZ. Gezaghebbende ouders/verzorgers en jeugdigen hebben het recht te weten wat een JGZ-professional noteert in het DD JGZ, mogen het DD JGZ inzien en eventueel corrigeren. Zie: rechten van gezaghebbende ouders/verzorgers en jeugdigen.

Wet AVG
Bij het noteren van de gegevens moet de JGZ-professional voldoen aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin staat onder andere dat een JGZ-professional alleen informatie mag noteren als dit in het belang is voor het uitoefenen van zijn/haar taak. Bij de JGZ is dit het volgen van de gezondheid en ontwikkeling van de jeugdige. De JGZ-professional mag alleen alle informatie die hierop betrekking heeft noteren. Wel stelt de JGZ-professional zichzelf bij het noteren van informatie de volgende vraag: is het noodzakelijk alle verkregen informatie te noteren of voldoet minder informatie ook aan het behalen van de wettelijke taak.