Wie gebruiken het

Het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) is een medisch dossier dat wordt gebruikt door jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten jeugdgezondheidszorg. Deze JGZ-professionals voegen informatie toe aan het DD JGZ. Het DD JGZ van een jeugdige mag alleen ingezien worden door de JGZ-professional die is betrokken is bij de jeugdige.

Verantwoording
JGZ-organisaties verantwoorden aan onder andere gemeenten en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hoe ze hun zorg uitvoeren. Aan gemeenten omdat zij de JGZ betalen en de JGZ-organisatie moet kunnen laten zien hoe zij het geld besteedt. Aan de IGJ omdat zij de kwaliteit van de zorg bewaken.

Voor deze verantwoording haalt een JGZ-organisatie gegevens uit het DD JGZ. De gegevens die hiervoor gebruikt worden zijn anoniem. Dit betekent dat de informatie niet te herleiden is tot een individuele persoon. Het gaat bijvoorbeeld om het aantal jeugdigen dat gezien is, het aantal jeugdigen met overgewicht en het aantal jeugdigen die opgroeien in armoede. Deze informatie kan zorgen voor aanpassingen in beleid rondom dergelijke onderwerpen. Daarnaast geeft het een goed beeld over hoe het met de gezondheid en ontwikkeling van de jeugdigen in een gemeente of wijk gaat. Het samenvoegen van de gegevens van alle jeugdigen in Nederland geeft een goed beeld van de ontwikkeling en gezondheid van de jeugdigen in Nederland.

Uitsluitend JGZ
Het DD JGZ wordt uitsluitend gebruikt binnen de JGZ. Alle andere zorg- en hulpverleners en instanties, zoals huisartsen, ziekenhuizen, scholen, gemeenten, jeugdzorg, politie, justitie en zorgverzekeraars hebben geen toegang tot het DD JGZ. Ook niet als zij bij de jeugdige betrokken zijn.